Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

  • 1 Algemeen

Elit Wonen neemt telefonisch contact met u op na ontvangt van uw meubelen in ons logistiek centrum. Elit komt met een voorstel voor een datum waarop uw meubelen geleverd kunnen worden. Bezorgen geschiedt op basis van zorgvuldig geplande routes waarbij de bezorgdienst van Elit de datum en het tijdstip bepaalt, uiteraard in overleg met de klant.

  • 2 Toegankelijkheid afleveradres:

De transporteur / monteur levert de goederen alleen af als deze op normale wijze naar binnen gebracht kunnen worden. Houdt dan ook rekening met de afmetingen van de door u gekochte meubelen en of deze op locatie door trappenhuizen, deuropeningen, etc. te vervoeren zijn. Elit behoudt zicht het recht voor om op locatie door te bepalen of de meubelen op normale wijze naar binnen gebracht kunnen worden. Elit zal de klant erop wijzen of dit eventuele beschadigingen tot gevolg kan hebben en de klant vragen of deze met het betreffende risico akkoord gaat. De klant dient er voor te zorgen dat alle obstakels, welke het naar binnen of naar boven brengen van de meubelen verhinderen verwijderd zijn op het afgesproken tijdstip. Denk hierbij aan kastjes, schilderijen, lampen of andere voorwerpen langs de looproute staan of hangen. Dek eventueel ook pakket, laminaat of (erg) besmettelijke vloerbedekking af met plastic of karton. Indien niet aan het bovenstaande wordt voldaan zijn eventuele beschadigingen voor het risico van de klant.

  • 3 Etage woningen:

Tot en met de 3e etage worden de meubelen door Elit, indien technisch mogelijk, over de trap naar boven gebracht. Hoger dan de 3e etage is alleen mogelijk via de lift, mits groot genoeg

  • 4 Stremming vrachtwagen:

Op bepaalde locatie geldt er een verbod voor vrachtverkeer en kan er een vergunning / ontheffing nodig zijn. Indien u in een dergelijke zone woont dan dient u er voor te zorgen dat de benodigde vergunningen aanwezig zijn of dit te melden aan de Elit. Eventuele bijkomende kosten en risico’s zijn voor rekening klant.

  • 5 Aansprakelijkheid

Elit is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen of omgeving die het gevolg is van handelen in strijd met het bepaalde in artikel 1.2 en 1.3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Elit.

  • 6 Beschadigingen / gebreken aan uw meubelen

Wanneer na het uitpakken van uw meubelen blijkt dat er een beschadigingen of gebrek is aan uw meubelen dient dit te allen tijde op uw afleverbon te worden aangetekend, waarna zowel de chauffeur van Elit als u deze afleverbon ondertekend. Na ontvangst van de afleverbon door Elit zal één van de medewerker van Elit contact met u opnemen voor het eventueel herstellen of vervangen van het betreffende meubelstuk. Bij afleverbonnen waarop niets is aangetekend worden de meubelen beschouwd als afgeleverd in ongeschonden toestand.

  • 7 Leveringstijden

Elit levert de meubelen op dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 18:00. Voor een correcte aflevertijd zijn transporteur en klant gebaat bij het mijden van de spits. Bij het maken van een afspraak houdt Elit hier rekening mee.

  • 8 Niet aanwezig / Her bezorging:

Indien u op het afgesproken tijdstip niet aanwezig bent worden de meubelen retour genomen, de eventuele kosten voor het opnieuw bezorgen door Elit bij u in rekening gebracht, u vindt deze niet terug op uw factuur van Elit. Zorg u er voor dat u op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is dan zal de chauffeur te allen tijde proberen telefonisch contact met u te krijgen. Elit zal in het geval dat u niet thuis bent en er geen telefonisch contact tot stand kan komen een briefje in de brievenbus doen met daarop de datum en tijd waarop de levering geen plaats heeft kunnen vinden.

  • 9 Verpakking / Rest materialen

Verpakkingsmaterialen zoals karton, papier, plastic en schuimverpakking worden niet door Elit mee retour genomen. De klant dient zelf te zorgen voor het afvoeren van deze materialen

Facebook